Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea!

Posted by comide.sk on November 5, 2015

0 comments

Posted by comide.sk on July 27, 2014

0 comments

Prestaňme sa pozerať začnime vidieť

Posted by comide.sk on July 23, 2014

0 comments

Aktéri migrácie a rozvoja

Posted by comide.sk on February 25, 2014

0 comments

Roadmap of Migration and Development – Two priorities: A Way to Get Forward

Posted by comide.sk on February 6, 2014

0 comments

Reconciliation in the Western Balkans through the analysis of the recent past, reporting on transitional justice and advancement of investigative journalism

Posted by comide.sk on

0 comments

Public Procurements

Posted by comide.sk on January 19, 2014

0 comments

“Manifesto 106″ migrácii a rozvoji: dve priority pre “rozvoj rozvoja”

Posted by comide.sk on January 18, 2014

0 comments

Potvrdiť rozvojové úsilie organizácií migrantov (1.-11.)

Posted by comide.sk on January 17, 2014

0 comments

Reštrukturalizácia rozvojovej spolupráce a začlenenie diaspora a zapojenia (12.-23.)

Posted by comide.sk on January 16, 2014

0 comments

Podporovať zvyšovanie informovanosti, rozvoj vzdelávania a výmeny poznatkov (24.-35.)