Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » Riešenia

Posted by comide.sk on September 1, 2013

0 comments

Afrika potrebuje rozvoj podľa tradícii

Posted by comide.sk on July 1, 2013

0 comments

Svetový rozvoj sa môže nazývať solidaritou

Posted by comide.sk on April 1, 2013

0 comments

Engagement of the Diaspora in Policies and Actions is a Key EU Priority for Development

Posted by comide.sk on January 1, 2013

0 comments

Migrácia a rozvoj – výzvy a problémy: z pohľadu človeka zo Západnej Afriky