Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » Pomoc na predaj

Posted by comide.sk on December 1, 2013

0 comments

Prečo zapájať migrantov do rozvojovej spolupráce?

Posted by comide.sk on November 1, 2013

0 comments

„Pomoc na Predaj“ je spoločný vývoj

Posted by Simona perejdova on June 1, 2013

0 comments

Diaspóry a rozvoj

Posted by comide.sk on January 1, 2013

0 comments

Migrácia a mobility pre rozvoj

Posted by comide on June 27, 2012

0 comments

National researches on migration & development

Posted by comide on June 6, 2012

0 comments

Spolupráca s migrantmi môže zlepšiť kvalitu života Globálneho Juhu