Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » DanubeCompass aj pre migrantov na Slovensku

Postedbb by comide.sk on June 2, 2018

DanubeCompass aj pre migrantov na Slovensku

DanubeCompass aj pre migrantov na Slovensku
danubecompass
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied spustilo nový produkt DanubeCompass pre orientáciu a integráciu imigrantov na Slovensku a v pracovnom a v ekonomickom prostredí krajiny. Nová služba je produktom medzinárodného projektu s názvom Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants – akronym DRIM). Iniciatívu realizujú podunajské aktéri v rámci schémy EÚ Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020.
Podunajský kompas v kontexte Slovenskej republiky bude prehľadne prezentovať široko poňaté aktuálne informácie, o ktoré majú migranti tradične veľký záujem, napr. z oblasti príchodu a pobytu, pracovného trhu, vzdelávania, každodenného života, zdravotných služieb a výučby slovenčiny, a to vo viacerých relevantných jazykových mutáciách – slovenčine, angličtine, ukrajinčine, srbčine a vietnamčine. Túto informačnú platformu možno nájsť už teraz na internetovej stránke http://sk.danubecompass.org/ ; v najbližšom období bude plne skompletizovaná.
Inštruktážne video si môžete pozrieť  prostredníctvom YouTube kanálu:
Viac informácie na http://www.uet.sav.sk

Zanechať vzkaz

Blue Captcha Image
Refresh

*