Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » Projekty

Posteddd by comide on October 13, 2013 in category

0 comments

Knowledge & Education, Rights & Media

Knowledge & Education, Rights & Media

Project link: link unavailable

Time: time unavailable

Status:

Štát realizácie:

  Are you looking for opportunities for your ideas? CoMiDe market for projects towards developing cooperation and migration is offering you some tips and ideas

Posteddd by comide.sk on August 17, 2013 in category

0 comments

Social, Healthy and Economic Life for Older People Project

Social, Healthy and Economic Life  for Older People Project

Project link: www.pccds.com

Time: time unavailable

Status:

Štát realizácie:

The Palestinian Center for Communication and Development Strategies (PCCDS)  is a Palestinian, non-profit and non- governmental organization that was established by a number of active

Posteddd by comide on January 28, 2013 in category

0 comments

Podpora a propagácia dobrovoľníctva

Podpora a propagácia dobrovoľníctva

Project link: link unavailable

Time: time unavailable

Status:

Štát realizácie:

Poznávacie pracovné cesty dobrovoľníkov do rozvojových krajín
Typ projektu: Tok know-how; Rozvojové vzdelávanie; Zväčšovanie povedomia a informačnej základne o situácii v krajinách pôvodu migrantov v skupine dobrovoľníkov v migračných/rozvojových organizáciách.

Cieľová skupina:
Primárna: dobrovoľníci aktívny v Slovenských rozvojových či migračných organizáciách
Sekundárna: rozvojové/migračné organizácie a organizácie cudzincov, ktoré takto na seba získajú lepšie kontakty
Terciálna c.s.: najširšia verejnosť (prostredníctvom prirodzeného propagovania účastníkmi aktivity)

Posteddd by comide on in category

0 comments

Rozvojové vzdelávanie: Esej na tému prepojenia migrácie a rozvoja

Rozvojové vzdelávanie: Esej na tému prepojenia migrácie a rozvoja

Project link: n-a

Time: 7 months

Status:

Štát realizácie:

Typ projektu: Zvyšovanie povedomia, získavanie a šírenie informácií pre skupinu cieľovú skupinu študujúcej mládeže.

Cieľová skupina:
Primárna: Študenti magisterského štúdia (4.a5.ročník) slovenských vysokých škôl v odborných zameraniach: ekonómia, politológia, zahraničné vzťahy.
Sekundárna: prostredníctvom publikovania aj širšia zvedavá verejnosť

Posteddd by comide on in category

0 comments

Pravidelné internetové médium Vietnamských komunít na Slovensku

Pravidelné internetové médium Vietnamských komunít  na Slovensku

Project link: link unavailable

Time: time unavailable

Status:

Štát realizácie:

Médium migrantov (Vietnamci)

Typ projektu: Ustanovenie média, ktoré bude medzi Vietnamcami a Slovákmi rozširovať informácie o komunitách

Posteddd by comide on in category

0 comments

Stáž učiteľa z krajiny pôvodu pre vzdelávanie diaspóry

Stáž učiteľa z krajiny pôvodu pre vzdelávanie diaspóry

Project link: link unavailable

Time: time unavailable

Status:

Štát realizácie:

Typ projektu: medzinárodné vzdelávanie, medzinárodná výmena informácií

Kontext a význam projektu: Na Slovensku existuje viacero diaspór, ktoré sú dostatočne početné a kompaktné a pre ktoré zároveň platí, že v rámci nich existuje aj generácia, ktorá sa na Slovensku už narodila. Medzi takéto diaspóry patria napr. Iračania, Vietnamci, Afganci, no i iný. Podľa našich priebežných zistení sa javí, že predstavitelia týchto diaspór chápu ako určitý problém, že ich členovia druhej generácie (väčšina z nich je mládež) majú nezriedka iba malé vedomosti o jazyku ich predkov v jeho spisovnej/záväznej forme i o niektorých prvkoch kultúry. Sú skrátka veľmi dobre integrovaný pre život v Slovenskej spoločnosti, čo však, trocha paradoxne, môže priniesť opačný problém: stratu cennej schopnosti byť prirodzeným premostením medzi slovenskou spoločnosťou a spoločnosťou ich predkov. Dôsledky môžu byť nepriaznivé ako v osobnom, tak aj národohospodárskom, kultúrnom (v niektorých krajinách západnej Európy bola extrémnou odpoveďou na odnárodnenie nasledovná zvýšená miera radikalizmu a fundamentalizmu v ďalších generáciách migrantov) či rozvojovom zmysle – tj. nedostatok záujmu a kontaktov pre rozvoj pôvodnej vlasti predkov.
Z príčin tohto javu sa ponúka najmä výlučné ad hoc vzdelávanie v tejto generácie rodičmi, ktorý sú často pracovne i inak zaneprázdnený a nie sú v oblasti systematického vzdelávania profesionálmi.

Posteddd by comide on in category

0 comments

Monitoring pracovnej migrácie za účelom zlepšenia rozvojového potenciálu migrantov

Monitoring pracovnej migrácie za účelom zlepšenia rozvojového potenciálu migrantov

Project link: n-a

Time: 12 months

Status:

Štát realizácie:

Monitoring dodržiavania pracovných pravidiel a štandardov zamestnávateľov voči migrujúcim pracovníkom prostredníctvom nezávislého mediátora a poskytovanie informácií o dobrých pracovných podmienkach

Posteddd by comide on in category

0 comments

Vytvorenie centrálnej databázy migračných a rozvojových projektov

Vytvorenie centrálnej databázy migračných a rozvojových projektov

Project link: link unavailable

Time: time unavailable

Status:

Štát realizácie:

Tvorba informačnej základne, servisné a poradenské služby pre záujemcov (najmä NGO)

Posteddd by comide on in category

0 comments

Right for Food: Disaster Management in Communities

Right for Food: Disaster Management in Communities

Project link: link unavailable

Time: time unavailable

Status:

Štát realizácie:

South Sudan Upper Nile Introducing disaster and humanitarian crises community-based management system Innovative extreme event preparedness and management tools, including community-based volunteer technology and monitoring

Posteddd by comide on in category

0 comments

Youth Journalism in Tajikistan

Youth Journalism in Tajikistan

Project link: link unavailable

Time: time unavailable

Status:

Štát realizácie:

Dast  ba dast mission is to support youth initiatives and volunteering in Tajikistan. Public Organization “Dast  ba dast” (“Hand in Hand”) (established in 2008) merge young