Comide Slovakia | Podporíme vaše partnerstvo! We support your partnership idea! » rozvoj

Posted by comide.sk on January 1, 2014

0 comments

Podporovať zvyšovanie informovanosti, rozvoj vzdelávania a výmeny poznatkov (24.-35.)

Posted by comide.sk on October 1, 2013

0 comments

Veľtrh projektových ideí

Posted by comide.sk on January 1, 2013

0 comments

Migrácia a rozvoj – výzvy a problémy: z pohľadu človeka zo Západnej Afriky